Vold mot kvinner er dagens tema

I Stavanger blir det 8. mars-tog, i Sandnes nøyer de seg med«Vaginamologene" i kulturhuset.