Eldre er bekymra for husleigehopp

Bergit Danielsen og Kari Håland må betala 833 kroner meir ihusleige frå 1. juli. Tanken på denne summen tar til tidernattesøvnen frå dei.