Skrapesyke på Karmøy

Eli Ytreland skulle feire 25 års jubileum i år med 230 nyfødte lam.Med tårer i øynene må hun i stedet konstatere at skrapesyken førertil at opptil 400 dyr på gården på Karmøy må slaktes innen korttid.