Sjekker hekken

Onsdag var hekkontrollen på ferde igjen. I år er det Trones som får kontrollert at hekkene er i forskriftsmessig stand.