Uenighet om smittekilden

Fontenen i Breiavatnet er skrudd av på grunn av mistanke om atvannet er smittekilde for legionærsyke. Men flere er skeptiske tilat smitten virkelig kommer herfra.