Kraftig økning i barnevernssaker

Hittil i år har Stavanger kommune fått inn 45 barnevernssaker som gjelder tvangsplassering. I hele fjor var tallet 53.