Mindre lukt fra Erikstemmen

Litt lukt må vi nok leve med, sier driftsleder Gerhard Bjelland i Interkommunal Renovasjonsselskap.