Inn i den nattsvarte skogen

Stavanger Turistforening ville arrangere en annerledesfredagskveld: De inviterte barn til nattorientering.