En mulig reportasje om russen

Om hvorfor det kanskje ikke var så gøy å være russ igjen, likevel.