Inspektørar inntek «Green Ålesund»

Sjøfartsinspektøren er klar til å gjera undersøkingar av «GreenÅlesund»-vraket straks det er heva. Blant anna skal påstanden omalvorleg propellfeil etterprøvast.