Vil ha eldre ungdommer

Else Langøen (Ap) er glad for at ungdommene nå vies oppmerksomhet og får en god mulighet til å være med å påvirke de politiske prosessene. Men hun tror niendeklassingene kan være for unge til oppgaven.