Het debatt

Glasshuset i Bodø splittet befolkningen i to, og saken var oppe seks ganger i bystyret. Før huset ble bygget var 79 prosent mot, etter at huset var i drift, var like mange for.