Liker ikke å være miljøsvin på jobben

Jostein Solvang er kjøpmann på Vassøy. Butikkens svarte bosspann er fullt av druer, bananer, brød, fløte og plastinnpakket kjøttdeig. En gang hver fjortende dag blir bosset hentet av en privat renovatør som er innleid av kommunen. Alt matavfallet fra butikken går deretter rett til bossplassen på Sele sammen med resten av restavfallet fra Vassøy.