Fire folkemøter

Kommuneplanlegger Hans Kjetil Aas forteller at det er en pågående debatt om hvor detaljorientert eller overordnet man skal være i kommuneplanen.