Stanset moloarbeid

Sandnes kommune fikk nyss i at moloen ved Sandvigå småbåthavn ble utvidet og stanset derfor masseutfyllingen. Det kan bety at 30 framtidige båtplasser ryker.