• Marte Monsen Strandskog

Lovbrudd ned 80 prosent

I Stavanger har politiet fotfulgt 17 ungdomskriminelle gjengangere i tre år. Det har gitt kraftig reduksjon i antall lovbrudd.