Fritt fall i flyfag

En tredjedel av elevene ved flyfaglinjen ved Sola videregående skole har sluttet før avsluttet utdanning.