- Trist omsorgsbudsjett i Gjesdal

— Hadde jeg visst det jeg erfarer nå den gang jeg satt i kommunestyret, ville jeg prioritert annerledes i budsjett- prosessen.