• Pål Christensen

Alternativ rapport om nevrokirurgien

Nå tetner det seg til igjen rundt nevrokirurgisk avdeling ved Stavanger Universitetssjukehus. To alternative rapporter om framtiden til nevrokirurgien blir lagt fram.