Ulovlig øgle

En grønn iguan og 5 gram hasj ble beslaglagt i en husransakelse i Sauda. Det ble også funnet brukerutstyr og våpen det ikke er lisens for: En hagle, salonggevær og to luftvåpen.