Uklar brannårsak

Den polske arbeideren som var alene på taket, stiller seg uforstående til hvorfor brannen startet.