Få klager på dommeren

De fleste forsvarerne mener at lagmann Daniel Lunde holdt en nøktern og grei rettsbelæring.