• Kolumbus-direktør Torgeir Espedal fulgte debatten i fylkestinget fra bakerste tilhørerbenk. Jan Tore Glenjen

Strammer grepet om Kolumbus