• STORT FUNN: Arkeolog Helge Sørheim er i ekstase over funnet av deler av en unik runestein på Rennesøy. Nå håper han å finne resten. Pål Christensen

Hvem var Halvard?