Anker frifinnelse for vektervold

Påtalemyndigheten mener at Stavanger tingrett har anvendt loven feil.