Arbeidsuhell på industriområdet

Mannen som i 08.00-tiden tirsdag morgen fikk en gravemaskinskuffe i ryggen skal ikke være alvorlig skadet.