• Elisabeth Risa

27 barn er bostedsløse

En må tilbake til tidlig etterkrigstid og starten på 50-tallet for å finne tilsvarende akutt boligmangel som den Sandnes opplever nå. 17 familier er på venteliste for vanskeligstilte boligsøkere, blant disse er 27 barn.