Stillheten som forsvant

Før en gang fantes stillhet. Nå fylles enhver pause med lyd.