Slagpasientene vil ikke flytte

Nylig ble de rammet av hjerneslag. Opptrening vil gi et bedre liv. Nå forsvinner tilbudet på Stavanger sjukehus.