• Arnt Olav Klippenberg

Fiskefett rant ut i havna nå igjen

Tirsdag fløyt det igjen fiskefett i indre havn. Nå ber politiet om klare regler.