• Jone Laugaland

Ordføraren og faren inhabil

Både ordførar Ommund Vareberg og faren Ove må forlata plassane sine når Rennesøy kommunestyre skal drøfta planar om privat barnehage.