Har ventet sju år på brev-svar

I 1999 skrev Olaf Aurdal til kommunen og foreslo at det ble anlagt en minnelund i Egersund. Nå håper Aurdal at lunden snart blir mer enn kun et gammelt minne.