• Øye Smelteverk (Tinfos) i Kvinesdal er solgt til franske Eramet. Hans E. H. Jacobsen

Tinfos solgt til Frankrike