- Klart vennskap påvirker habiliteten

Habilitet er et hett tema i Sola om dagen. At reglene omfattes av en del skjønn, gjør ikke de folkevalgtes vurdering lettere. Hvor nært må vennskapet være for at det gjør en inhabil?