- Like greit å legge ned Heia

Sigurd Norland har ikke tenkt å kjempe mot nedleggelse av Heia skole denne gangen.