Dommen ankes

Både påtalemyndigheten og domfelte anker dommen etter voldtektsforsøket i Jerbaneskogen.