• Geir Sveen

5,1 mill. for Sele-hytte

Hyttedrømmen blir stadig dyrere å realisere ved strendene på Jæren.