• Odd Philstrøm

Renere avløp til Jærhavet

Kloakken fra Varhaug og Kviamarka næringsmiddelpark gjennomgår nå biologisk rensing i nytt anlegg på Grødaland før avløpet slippes i sjøen.