• Konstituert styrer ved Engelsvoll psykiatrisk senter reagerer på at kommunen selger alkohol på et arrangement tilrettelagt for personer med psykiske lidelser.

Reagerer på alkoholsalg