Sandnes-firma lærte bort sikkerhet i London

Med hjelp fra Sandnes arrangerte E.ON Ruhrgas UKs Londonkontor forleden sikkerhetsdag for ansatte og deres familier.