• FRYKTER MENNESKESMUGLING: Fire kinesiske statsborgere på vei til London ble tatt i forvaring av politiet. FOTO: Jarle Aasland

Fire kinesere tatt på Sola