• Kristian Jacobsen

- Stockholmsforsøk kan finansiere bybanen

Hallgeir Langeland (SV) vil at staten skal bidra, men at lokale krefter først åpner for rushtidsavgift som del av finansieringen av bybanen.