Grøfting trugar verna planter

Frank Kvia kjøpte ei av Jærens siste rikmyrer til tilleggsjord. Medan han venta på klarsignal til å få dyrka, starta han grøfting.