• FOTO: Hjørdis Halleland Mikalsen

Vennene i sjokk