• Ellen Njøs Sinde viste fram planene for Eiganestunnelen. (Foto: Asgeir Lode)

Blir svært lønnsom investering