• Arnt Olav Klippenberg

Politiet frykter flysabotasje

Egersundspolitiet etterforsker flere tilfeller av mulig flysabotasje ved småflyplassen på Ege.