Rammeoverføringer, hæ...

Det finnes noen budsjettregler som kun administrasjonssjefer og Vår herre forstår, men de folkevalgte i Gjesdal er blitt litt klokere.