- For dyrt å gå til sak

Jussprofessor Henning Jakhelln mener dommerne hopper bukk overloven i mange arbeidsrettssaker. Altfor sjelden blir arbeidstakernefritatt for saksomkostningene.