Damsgård - byens nye kraftsentrum

I løpet av få år er Damsgård forvandlet fra en bydel i forfall til Egersunds utstillingsvindu.