Pasta med øl

SANDNES: Pastabakeriet ønsker å kunne servere øl og vin sammen med spaghettien i Langgata 10. Rådmannen innstiller på at Åsta Hedvig Bråtveit og Ingeborg Anzjøn gis alminnelig skjenkebevilling for øl og vin fram til 31. mars 2004.